Zaujímavosti

Stávajú sa mi neuveriteľné zážitky, vidím na oblohe znamenia a taktiež v noci sa mi snívajú živé sny, ktoré vždy niečo znamenajú. Komunikujem s anjelmi ale hovorím, že každý z nás má možnosť komunikovať ale treba o pomoc požiadať v prosbe a za ukončenie prosby poďakovať. Anjeli len čakajú na naše prosby, aby nám mohli pomáhať, pretože oni samy nemôžu vstupovať do našich životov, pokiaľ ich o to nepožiadame. Boh nám dal slobodnú vôľu rozhodnúť sa, čo v živote chceme a akým smerom sa vyberieme a keď požiadame anjelov aby nám v akejkoľvek oblasti života pomáhali, bude to pre nás lepšie a tú úžasnú pomoc aj pocítime.

Takisto modlitba má veľkú silu, ktorá robí zázraky a je vždy vyslyšená. Nie každý si to uvedomuje ale tá pomoc príde v pravý čas a v pravú chvíľu, možno nie ako ju očakávame ale príde. Človek sa môže modliť svojím spôsobom tak ako to cíti.

V jednom z mojich snov sa mi zjavil Ježiš Kristus a ukázal mi ako správne má človek precítiť modlitbu a vďačiť Bohu za každý deň prežitý tu na zemi. Treba si vážiť život aj keď robíme chyby, Boh nám všetkým odpúšťa. Existuje aj diabol, ktorý nás zvádza na zlé veci. Ale keď sa človek zverí Bohu, nemusí sa báť pretože on je láska a sila. Všetko čo sa nám v živote deje nie je náhoda, všetko je tak ako má byť. Aj to zlé je na niečo dobré pretože nás to v živote posúva.